Thursday, June 20, 2013

จอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ CNT 20 มิ.ย. 2013

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ CNT มาฝากครับ ตามภาพข้างล่าง เครื่องบินลาดตระเวนอยู่เหนือเส้น EMA200D สีส้ม ใต้แนว Supply line สีน้ำเงิน เส้นนำวิถีคู่ EMA5D สีเหลือง ยังคงอยู่ใต้ EMA10D สีฟ้า แต่ห่างกันไม่มากนัก ลำนี้เคยลงไปต่ำกว่าเส้น EMA200D มาแล้ว ค่า RSI อยู่ที่ 43% ครับ


Short URL = http://bit.ly/1avO3aB

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"