Thursday, June 27, 2013

บันทึกภารกิจที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่ KCE

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ KCE ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น KCE รายวัน ข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 19.20 บาท ระหว่างทางได้สร้างเส้น Supply line สีขาวเอาไว้สองแนวคือ แนวเส้นประขาว และแนวเส้นทึบขาว หลังจากลงไปจนแตะจุดต่ำสุดเดิมที่ 13.60 บาท แล้วจึงออกข้างไปตามแนวเส้น EMA100D สีชมพูจนกระทั่งวันนี้เกิด EMA5D > EMA10D ขึ้น พร้อมราคาหุ้นยืนเหนือ Supply line เส้นประขาว เป็นแท่งเขียวได้ ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น KCE จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ KCE ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
  • 27 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ KCE ซึ่งบินลาดตระเวนใต้ Supply line เส้นประขาวมาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง 15.40 โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line แรก) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(14.934) > EMA10D(14.904) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส KCE28062013
      
  • 28 มิ.ย. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(15.60) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/15.60 = 6,400 ลูก มีแต้มคงเหลือ 160 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(15.123) สีเหลือง และ EMA10D(15.012) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 15.60*0.90 = 14.04
      
  • 9 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกพุ่งลงไปที่ EMA100D นักบินตรวจสอบพบว่าระดับเชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D(15.130) < EMA10D(15.171) จึงสั่งล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
      
  • 10 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATO(14.60) คงเหลือแต้มสะสม 160 + 6,400*14.60 = 93,600 แต้ม


โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ KCE จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2]  [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/1cqqbDk

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"