Wednesday, June 5, 2013

4 มิ.ย. 2013 ย้อนมองอดีตในกราฟหุ้น CK มองหาจุดสำคัญต่าง ๆ ในระบบล็อคเป้าปรับปรุงใหม่ที่ใช้ EMA คู่เป็นเส้นนำวิถี

     เหตุการณ์พักปรับฐานของตลาด SET และหุ้นต่าง ๆ ในช่วงนี้ ทำให้ผมได้มีโอกาสเปรียบเทียบผลการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA และ EMA ค่าต่าง ๆ พบว่า ตลาด SET และหุ้นไทย ชอบหยั่งขาลงแตะเส้นค่าเฉลี่ย EMA สำคัญที่ลงตัวกับเลขทวีคูณของ 5 แล้วฟื้นตัวดีดกลับขึ้นไป มากกว่าเด้งกลับที่เส้นค่าเฉลี่ย SMA ที่ลงตัวกับเลขทวีคูณของ 7 ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ระบบ EMA แทน SMA จากนี้เป็นต้นไป จากการศึกษาในหลายแง่มุมผมพบระบบล็อคเป้าหุ้นที่รัดกุมกว่าเดิมโดยการใช้เส้นล็อคเป้าแบบคู่ คือ EMA5D คู่กับ EMA10D ร่วมกับเส้น supply line ดังนั้นในโพสต์นี้ผมจะเอาระบบที่ปรับปรุงใหม่มาลองเทียบเคียงเป็นเหตุการณ์จำลองย้อนหลังสำหรับระบบล็อคเป้าของหุ้น CK ดังในรูปข้างล่างครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ CK ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
 • 3 ธ.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ CK ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง 9.95 เหนือเส้น supply line เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D > EMA10D เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่
    
 • 4 ธ.ค. 2012 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(10.00) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/10.00 = 10,000 ลูก (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D สีเหลือง และ EMA10D สีฟ้า
    
 • 18 มี.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ CK สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 29.50 ซึ่งเป็น 2.95 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 20 มี.ค. 2013 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 2 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง 25.50 ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(27.18) อย่างชัดเจน นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 21 มี.ค. 2013 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(25.25) สิ้นสุดภารกิจที่ 1 อย่างงดงาม ได้แต้มกลับมา 25.25*10,000 = 252,500 แต้ม เพิ่มขึ้น 252,500/100,000 = 152.50% ใน 107 วัน เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 2,256.13% ต่อปี และในวันนี้เองเส้น EMA5D ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจแรก

หลังภารกิจที่ 1 เครื่องบินขับไล่ CK กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line สีส้ม

 • 11 เม.ย. 2013 ได้ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง 24.10 เหนือเส้น supply line เมื่อตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D < EMA10D เล็กน้อย แต่เพียงพอสำหรับการทำงาน  จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจที่ 2
    
 • 12 เม.ย. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(24.10) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงได้จำนวน 252,500/24.10 = 10,400 ลูก เหลือแต้ม 1,860 แต้ม แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D สีเหลือง และ EMA10D สีฟ้า
    
 • 17 เม.ย. 2013 เส้นนำวิถี EMA5D > EMA10D ยืนยันความเหมาะสมของการเริ่มภารกิจที่ 2
    
 • 20 พ.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเดิม 29.50 ที่เคยไปถึงมาก่อน จากนั้นจึงลดระดับความสูงลงมา
    
 • 27 พ.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง 27.25 ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(27.64) เล็กน้อย แต่ EMA5D > EMA10D
    
 • 30 พ.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง 27.00 ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(27.45) เล็กน้อย ส่วน EMA5D < EMA10D บ่งชี้ว่าสมควรยุติภารกิจได้แล้ว นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 31 พ.ค. 2013 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(27.00) สิ้นสุดภารกิจที่ 2 แม้ไม่งดงามเท่าครั้งแรก แต่ก็ไม่น้อยเลย แต้มสะสมตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่  (27.00*10,400) + 1,860 = 282,660 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 282,660/252,500 = 11.94% ใน 49 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 131.75% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 282,660/100,000 = 182.66% ใน 178 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 742.06% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 2 แล้ว ตอนนี้เครื่องบินขับไล่ CK กำลังบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ในกราฟข้างบนเรายังไม่เห็นชัดเจนนักว่าเส้น Supply line ใหม่จะออกมาอย่างไร แต่ที่แน่ ๆ หากยังไม่ตรวจพบอากาศยานข้าศึกอยู่เหนือเส้น Supply line เครื่องบินขับไล่ CK ลำนี้ก็จะยังคงบินลาดตระเวนต่อไปในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 286,660 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 3] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/135kC9L

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"